لیست دروس اول دبیرستان

کلیه دانش آموزان گرامی باید دقت داشته باشند که سال اول متوسطه به صورت عمومی می باشد و سال دوم هر دانش آموز بر حسب علاقه و توان مندی خود می تواند یکی از رشته های نظری شامل ریاضی ، تجربی ، انسانی و یا رشته های کاردانش را با توجه به شرایط زیر انتخاب نماید

نام دروس اول دبیرستان
(عمومی کلیه رشته ها)

تعداد واحد
دین وزندگی (1) 4
زبان فارسی (1) 2
ادبیات فارسی (1) 2
عربی (1) 2
زبان خارجی (1) 3
فیزیک (1)وآزمایشگاه 2.5

علوم ریاضی
نمره درس ریاضی (1) در دوره ی متوسطه حداقل 12 باشد و درس فیزیک (1) و آزمایشگاه را با موفقیت (کسب حداقل نمره 10) گذرانده باشد

شیمی (1)وآزمایشگاه 2.5
علوم تجربی
در دوره متوسطه درس های ریاضی (1) ، شیمی (1) و آزمایشگاه و علوم زیست و بهداشت را با موفقیت (کسب حداقل نمره 10) گذرانده باشد و حداقل در یکی از سه درس مزکور نمره 12 اخذ کرده باشد.
ریاضی(1) 4
مطالعات اجتماعی 3
ادبیات و علوم انسانی
در درس های ادبیات فارسی (1) ، زبان فارسی (1) ، عربی (1) ، مطالعات اجتماعی پایه اول متوسطه نمره حداقل 10 را کسب کرده باشد و معدل درس های ادبیات فارسی (1) و زبان فارسی (1) و زبان فارسی (1) حداقل 12 باشد.
علوم زیستی وبهداشت 2
کاردانش
در دوره متوسطه از درس کارگاه خود اتکائی نمره حداقل 10 کسب کرده باشد.
تربیت بدنی(1) 1
قوانین اجتماعی 1
  جبرانی ریاضی (1) 1
برنامه ریزی تحصیلی 1
جمع واحد 31

بازگشت به صفحه قبل